top of page

Hvordan har medarbejdere det?

Hvor sikre er I på, at de dygtige medarbejdere er hos jer om et år?
Hvor nemt har I ved at rekruttere nye medarbejdere?

 
Det er højaktuelt, at opprioritere medarbejderne. Der er trukket hårde veksler gennem en længere periode - så NuDetNu der skal sættes ind med øget fokus på trivsel og arbejdsglæde. Nye kræfter skal tiltrækkes og der skal holdes fast på værdifulde medarbejdere. 

Hos NuDetNu har vi har specialiseret os i at arbejde med trivsel og sørge for, at det bliver en fælles opgave i virksomheden. Få gennem vores  workshops let integrebare og praksisnære værktøjer, som hurtigt skaber effekt i hverdagen.   

        Bonusgevinst: Medarbejdere der trives og er glade, bliver oftere på arbejdspladsen. Det er ren win-win for begge parter!

Som arbejdsmarkedet ser ud, handler det om at kunne tiltrække nye medarbejder og holde godt fast på ansatte, som bringer værdi til virksomheden.

Og hvad tiltrækker og fastholder medarbejdere?
God løn, kantineordning og flextid gør det ikke alene. Der skal mere til end ydre belønninger, for at vi føler os værdsat.

Idag bliver medarbejdere længst i arbejds miljøer, hvor der også er

Ordentlig introduktion og oplæring  
Skabt plads til gode kollegiale forhold

Muligheder for medbestemmelse af opgaver og tilrettelæggelse
Muligheder for at matche kompetencer og styrker op mod opgaver
Plads til at fejle, for herigennem at kunne udvikle sig
Værdsættelse og udbredelse af successer og gode processer
 

Der er mange fordele ved at sætte medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen i fokus. Det er direkte målbart på bundlinjen og gør jer til en attraktiv arbejdsplads, som jeres medarbejdere med glæde og stolthed fortæller om. Hvordan lyder

Færre sygedage
Mere modstandskraft i travle perioder

Øget effektivitet
Mindre medarbejder udskiftning
Mere engagement
Gode virksomheds ambassadører
Mere loyalitet
                      

    NuDetNu sætter fokus på det der virker!         At arbejde med trivsel skal være en           fornøjelse og en win-win for begge parter

            Vil du vide mere?
        Kontakt NuDetNu for dialog om,

                   hvad vi kan gøre for dig

                       

                       Rikke Oehlenschläger

 

                            rikke@nudetnu.dk

 

                                +45 2274 9474
 

 


 

 

 

 

         
          NuDetNu´s workshops booster fastholdelse
                     gennem trivsel og motivation


Vi formidler metoder og værktøjer på en letintegrebar og praksisnær måde, så det nemt kan implementeres i virksomheden.

Indholdet på NuDetNu´s workshops henter viden fra evidens-informeret forskning og inspiration fra coaching, mentoring, positiv psykologi og NLP. Blandt andet tilbyder vi følgende workshops:

Mentor for nye medarbejdere
Introduktion af nye medarbejdere eller praktikanter er utrolig vigtigt, især hvis man ønsker de bliver. Med NuDetNu´s MentorInsights  
kommer deltagerne blandt andet omkring adfærd, handlingsmønstre, parametrene i motivation og indblik i de yngre generationer.

Fokus på styrker og kompetencer
Få kendskab til, hvordan medarbejderne bedst kan lide at udføre opgaver og forøg deres engagement og effektivitet i arbejdet.

Fejl er læring 
Få viden om det udviklende mindset. Medarbejdere der tør lave fejl, er dem, der har det største udviklings potentiale. Få teknikker og redskaber til at fremme lysten til at lave fejl.

Nej til janteloven og ja tak til succes
Få fokus på det der går godt og oplev et løft i stemningen blandt kolleger. Det giver også en afsmittende effekt på omtalen af virksomheden.

         Vi tilpasser alle workshops og tidsrammer 

                   efter den enkelte virksomhed

v/Rikke Oehlenschläger
Tlf.: 2274 9474
Mail: rikke@nudetnu.dk

CVR: 39500272

© 2018 v/Rikke Oehlenschläger

bottom of page