top of page

Hvordan har medarbejdere det?

Hvordan har medarbejderne her under corona, hvor i oplever omvæltninger?

Hvor sikre er I på, at medarbejderne er trygge i deres job?
Hvor nemt har I ved at rekruttere nye medarbejdere?

 
Det er højaktuelt, at opprioritere medarbejderne. Der er trukket hårde veksler gennem en længere periode - og Coronakrisen har ikke gjort situationen bedre.... - så NuDetNu der skal sættes ind med øget fokus på trivsel. Det er vigtigt at sikre, at medarbejderne har tillid til ledelsen, så der sikres transperant samarbejde og at alle parter vil det bedste for hinanden og virksomheden.

Hos NuDetNu er vi specialiseret os i at arbejde med trivsel og sørge for, at det bliver en fælles opgave for alle. Få gennem vores  workshops let integrebare og praksisnære værktøjer, som hurtigt skaber effekt i hverdagen.   

Bonusgevinst: Medarbejdere der trives og er glade, bliver oftere længere tid på arbejdspladsen.
 

Som arbejdsmarkedet ser ud lige nu, handler det om at kunne tiltrække nye medarbejder og holde godt fast på ansatte, som bringer værdi til virksomheden.

Og hvad tiltrækker og fastholder medarbejdere?
God løn, kantineordning og flextid gør det ikke alene. Der skal mere til end ydre belønninger, for at vi føler os værdsat.

Idag bliver medarbejdere længst i arbejds miljøer, hvor der også er

Ordentlig introduktion og oplæring  
Skabt plads til gode kollegiale forhold

Muligheder for medbestemmelse af opgaver og tilrettelæggelse

Transperant ledelse og udtalte forventninger 
Muligheder match mellem opgaver, kompetencer og styrker 
Plads til at fejle, for herigennem at kunne udvikle sig
Værdsættelse og udbredelse af successer og gode processer
 

Der er mange fordele ved at sætte medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen i fokus. Det er direkte målbart på bundlinjen og gør jer til en attraktiv arbejdsplads, som jeres medarbejdere med glæde og stolthed fortæller om. Hvordan lyder

Færre sygedage
Mere modstandskraft i travle perioder

Øget effektivitet
Mindre medarbejder udskiftning
Mere engagement og loyalitet
Gode virksomheds ambassadører
                     

NuDetNu sætter fokus på det der virker! At arbejde med trivsel
skal være
 fornøjelse og en
win-win for begge parter

Vil du vide mere?
Kontakt NuDetNu for
dialog om, 
hvad vi kan
gøre for dig

                       

                       

 

      
NuDetNu´s workshops booster til det optimale arbejdsmiljø gennem trivsel og motivation


Metoder og værktøjer formidles på en letintegrebar og praksisnær måde, så det nemt kan implementeres.

Indholdet på NuDetNu´s workshops henter viden fra evidens-informeret forskning og inspiration ra coaching, mentoring, positiv psykologi og NLP. Blandt andet tilbyder vi følgende workshops:

Trives trivslen...
Optimal trivsel er målbare penge på bundlinien!
Der er fokus på emner som transperant samarbejde, tryghed og tillid til ledelsen, relationer internt i organisationen og mindset - hvad bidrager her især med og hvordan kan der skrues op for "ja-hatten"

Mentor for nye medarbejdere...
Introduktion af nye medarbejdere eller praktikanter er utrolig vigtigt, især hvis man ønsker de bliver. Kommer bla. omkring adfærd, handlingsmønstre og parametrene i motivation. 

 

Fokus på styrker og kompetencer...
Få kendskab til, hvordan medarbejderne bedst kan lide at udføre opgaver og forøg deres engagement og effektivitet i arbejdet.

Fejl er læring...
Få viden om det udviklende mindset. Medarbejdere der tør lave fejl, er dem, der har det største udviklings potentiale. Få teknikker og redskaber til at fremme lysten til at lave fejl.

Nej til janteloven og ja tak til succes...
Få fokus på det der går godt og oplev et løft i stemningen blandt kolleger. Det giver også en afsmittende effekt på omtalen af virksomheden.

         Vi tilpasser alle workshops og tidsrammer 

                   efter den enkelte virksomhed

v/Rikke Oehlenschläger
Tlf.: 2274 9474
Mail: rikke@nudetnu.dk

CVR: 39500272

© 2018 v/Rikke Oehlenschläger

bottom of page